אַרכיטעקטור 56
בוך 56
בילד 201
גאַס 29
געװעב 10
גראַפֿיק און דיזײַן 273
וויסנשאַפֿט 71
ידיעה 84
מוזיק 13
סבֿיבֿה 41
פּאָליטיק 34
פּלאַקאַט 70
צייכענונג 129
צײַטונג 23
קונסט 367
קינאָבילד 13
שריפֿט 118